Aby zarezerwować zadzwoń +48 533 344 455

Przy odbiorze każdego rodzaju przyczepy, pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 400 zł.

Jaką przyczepę mogę holować moim samochodem?

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić dopuszczalną masę całkowitą przyczepy jaką może holować samochód, którą znajdziemy na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego samochodu w punkcie Q.1 (DMC przyczepy z hamulcem) i Q.2 (DMC przyczepy bez hamulca).

2. Jeśli już znamy DMC przyczep jakie może holować nasz samochód należy sprawdzić, którą przyczepę można wybrać:
Przyczepa mała: DMC – 500kg (bez hamulca)
Przyczepa duża: DMC – 1000kg (z hamulcem)
Przyczepa dłużyca: DMC – 900kg (z hamulcem)
Należy pamiętać, że DMC przyczepy podanej na dowodzie rejestracyjnym samochodu nie może przekraczać DMC podanych powyżej.

3.Pozostała kwestia posiadanych uprawnień. Kategoria „B” pozwala na holowanie wszystkich oferowanych przez nas przyczep. Jednak w przypadku przyczepy dużej i dłużycy należy obliczyć czy DMC samochodu i DMC przyczepy nie przekracza 3500kg. Jeżeli ta wartość zostanie przekroczona niezbędne jest posiadanie uprawnień z kategorii B+E. Jeśli posiadasz samochód dostawczy o DMC do 3500kg śmiało możesz holować małą przyczepę posiadając prawo jazdy kat. B, bez wględu na to czy DMC zespołu pojazdów przekroczy 3500kg. Maksymalna wartość zespołu pojazdów z małą przyczepką wynosi 4250kg. Dlatego w przypadku wybrania przyczepy małej, DMC samochodu może wynosić 3500kg + DMC przyczepy.

Warto pamiętać: Całkowita długość zespołu pojazdów (samochód + przyczepa) nie może przekroczyć 18,75m długości. Podczas poruszania się poza obszarem zabudowanym dopuszczalna prędkość wynosi 70km/h na drodze jednojezdniowej i 80km/h na drodze dwujezdniowej. Na drodze ekspresowej i autostradzie nie można przekroczyć 80km/h.

Przykład 1

Samochód osobowy z powyższymi danymi może holować tylko i wyłącznie przyczepę małą ponieważ mieści się w granicy 500kg (Q.2). Przyczepy z hamulcami (duża i dłużyca) mają większą DMC niż pozwala na to samochód (Q.1).

Przykład 2

Samochód osobowy z powyższymi danymi może holować wszystkie oferowane przez nas przyczepy. Należy teraz obliczyć czy DMC samochodu (F.2) i przyczepy nie przekracza 3500kg.

Przyczepa duża: 1000kg + 2505kg = 3505kg – dopuszczalna masa zespołu pojazdów została przekroczona o 5kg i nie można w tym wypadków korzystać z przyczepy dużej – wyjątkiem jest tutaj posiadanie prawa jazdy kat. B + E pozwalającej na prowadzenie zespołu pojazdów do 4250kg.

Przyczepa dłużyca: 900kg + 2505 = 3405kg – dopuszczalna masa zespołu pojazdów mieści się w granicy 3500kg, w tym przypadku śmiało można przyczepić przyczepę dłużycę i holować ją posiadając prawo jazdy kat. B.

Dostępne przyczepy

IMG_2536
dłuzyca_wycieta

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com